Kozlukebir-Arriana

Bölgenin ve Kozlukebir ekonomisinin can damarı “TÜTÜN” Tütüncülük.

Haşlama(Fide). 20 Mart itibarı ile Haşlama(fide)ocakları hazırlanmaya başlar.Ocaklar 20-25cm yüksek yapılır,yüksek olmasının sebebi hastalıklara karşı bir önlemdir.Ocakların üzeri gübre ile kaplanır,hazırlanan ocaklara evlerde çimlendirilen haşlama(fide) tohumları serpiştirilir.Haşlamanın(fide)yetişme süresi iki aydır.Bu süre içerisinde haşlamalar(fideler)düzenli bir şekilde sulanır ve ilaçlanır.

 

 

 

Tütün ekimi.

20 Mayıs itibarı ile Tütün ekimine başlanır.Yetişmiş olan haşlamalar(fideler)sabahları erken saatte gidilip tek tek toplanır.Ekimi yapılacak tarla da ekim için hazırlanır, sürülür,tırmıklanır,sürgülenir. Öğlen belli bir süre dinlenildikten sonra ekim için tarlaya gidilir.Günümüzde makina ile ekim hakim durumdadır(geçmişte bu iş elle yapılmaktaydı).Ekim yapılırken kullanılan suya ilaçlama yapılır.Ekimde dikkat edilmesi gereken fidelerin belli aralıklar ile olması ve fidelerin köklerinin mümkün olduğu kadar derine salınması gerekmektedir.Ayrıca hastalık olmaması için ekimi yapılan toprağın nemli ve urvalı(halva gibi)olması gerekiyor.

Çapa.

Ekilen fideler belli bir boya geldiklerinde çapa dediğimiz olay gerçekleşir.Bu bir nevi fidelere nefes verme işlemidir.Toprak havalandırılmış olur.Bu işlem kısa sürede bitmektedir.Eğer mevsim kurak ise bu aşamada sulama da yapılır. Tütünün toplanması. Haziran ayında Tütün’ün toplanmasına başlanır.Tütün dört elde toplanır(Dip,Orta,Uç altı ve Uç).Kalite yukarıdan aşağıya doğrudur.Tütün toplayımına sabah erken saatte gidilir(04-05),çünkü güneş çıktıktan sonra tütün kendini salar ve toplanamaz hal alır.Ekim ayının 15-20’sinde tütün toplanması bitiyor.

Toplanan tütünler sepetlere yerleştirilir,sepetler değişik araçlar ile evlere taşınır(Geçmişte inek arabaları,eşek talikaları derken Traktörler ve günümüzde iş arabaları ile gerçekleşmektedir).

Tütünün dizilmesi.

Eve getirilen tütün,elde veya makina da dizilir.Elde dizim için bir iğne ve iplik gerekmektedir.Dizilen tütünler parça veya sırık olarak adlandırılırlar.Bu işi genelde bütün ev halkı üstlenir(çocuğu,yaşlısı). 

Dizilen tütünler el arabası,traktör veya iş arabası ile kurutulmak üzere hazırlanmış çadırlara götürülüp asılır.

İlaçlama.

Tütünlere üç-dört defa genel ilaçlama yapılması gerekmektedir.İlaçlama için genelde traktörler kullanılmaktadır.

Sulama.

Tütün uzun süreli su istemez.Sık sık az miktarda sulama gerekmektedir.

Kuruyan tütünler üçlü,dörtlü veya beşli şekilde güme haline getirilir.Gümeler yapılır iken tütünlerin tavlı olmasına dikkat edilir.Gümeler pastal dönemine kadar duracakları yerlere asılır.

Pastal.

Tütün toplayımı bittikten belli bir dönem sonra pastala başlanır.Pastal tütünün iyi ve kötüsünün ayrılarak çilelerin denk tahtasına konarak denkler haline dönüşmesi işlemidir.Pastal yapımında yine dikkat edilmesi gereken tütünlerin tavlı olmasıdır. Tavlandırma için Tütün kuyuları vardır.Denk halini alan tütünler bundan sonraki aşamalarda kontrole tabi olurlar.


Kaynak:İbrahim Halil