Kozlukebir-Arriana

                                              Pamuk Ismail

*Fotograflar için Pamuklarin Hüseyin'e çok teşekkürler.

                                                                1953

                                                 1953-1954    

                                                         1960

                                                           Cavuş Mustafa

                                     Koca Aren Ahmet

                              Koca Aren Hüseyin

                        

                          Amerikan(Ibrahim)

*Fotograflar için Arenlerin Ekrem'e çok teşekkürler.