Kozlukebir-Arriana

Kozlukebir,Rodop ilinin Kuzeydoğusunda bulunmaktadır.Batı Trakya’nın Türk nüfusa sahip en büyük yerleşim yerlerindendir.Yazılı bir tarihi olmaması sebebiyle yerleşim yerinin kuruluşu hakkında sağlıklı bir bilgiye ulaşmak mümkün olamamıştır. Yaşlıların anlatımları,yaptığımız araştırmalar, mezar taşlarının incelenmesi sonucunda,yerleşim yerinin geçmişinin 400 ila 500 yıl öncesine denk düştüğünü tespit etmiş bulunmaktayız.Nereden ve nasıl gelindiği ise soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.Yine yaşlıların anlatımlarına göre bazılarının Konya ve civarından buralara geldiği,bir kısmının yerli olduğu, diğer bir kısmının ise dağ kollarından buralara gelip yerleştiği söylenilmektedir. Günümüzde Kozlukebir, Belediyesi, esnafı ve canlılığı ile bölgenin çekim merkezlerinden olma özelliğini korumaktadır. Yerleşim yerinde iki ilk okul,bir cami,bir mescit, ışıklandırılmış futbol sahası ve yüzün üzerinde esnafı ile Batı Trakyanın en dinamik,en hareketli yerleşim yerlerinden birisidir. Kozlukebir halkının geçim kaynağı başta tarım(Tütün)olmak üzere son yıllarda hızlı bir esnaflaşma sürecine girmiş bulunmaktadır. Not:Mezar taşlarını araştırırken çok üzüldük,bir tarihin yok oluşuna kendi gözlerimiz ile tanıklık etmek bizleri üzdü ve yaraladı.Bizim çocukluğumuzda Karabakla yolu boyunda,çıtlığın yanında epey eski mezar taşı vardı(hani şu sarıklı mermer gibi olanlardan), şimdi hiç kalmamış,uçmuş,yok olmuşlar. Gençler, bundan dört-beş ay önce mezarlıkların temizlendiğini ve beş-altı adet bu eski mezar taşlarından gördüklerini belirttiler. Bakmaya gittiğimizde yerlerinde yeller esiyordu!...Yalnız gözden ırak rengini kaybetmiş bir tane sağlam bulabildik,diğer bir tanesinin de başlığı kopartılmıştı.Belki bugün gidilip bakılsa bu iki adet mezar taşınında yerlerinde olmadığını görebiliriz. Bizler tarihimize sahip çıkamıyoruz, talan ediyoruz, talan edilmesine göz yumuyoruz,belki de ortak oluyoruz. Ne kadar üzücü!.....